כהנה וכהנה

תרגומים

כהנה וכהנה

plus encore, tant et tant encore