כה

תרגומים

כה

(ˈko)
adverb
1. כך עליך לפעול


2. כה יפה!
3. לפני דיבור ישיר כה אמר הנביא