כדלהלן

תרגומים

כדלהלן

(kedilhaˈlan)
adverb
תנאי העִסקה הם כדלהלן: תשלום מקדמה והיתרה בשני תשלומים.