כדין

תרגומים

כדין

(kaˈdin)
adverb
law פיצוי בגין פיטורים שלא כדין