כבש את דמעותיו

תרגומים

כבש את דמעותיו

refouler ses larmes, retenir ses larmes