כבר

תרגומים

כבר

(ˈkvaʁ)
adverb
1. כבר שמענו אלף סיפורים.
2. זמן כבר אחרי חצות

3. בוא כבר!
4. את כבר הולכת?