כביכול

תרגומים

כביכול

(kivjaˈxol)
adverb
grammar לשון ציווי כביכול אינה מנומסת. הלוואות בצורת חוקית כביכול מהשוק האפור