כבד ליבו

חיפושים הקשורים ל כבד ליבו: כלו כל הקיצים
תרגומים

כבד ליבו

s'obstiner, s'entêter