כבדו עיניו

תרגומים

כבדו עיניו

avoir la vue qui baisse