כבדה אוזנו

תרגומים

כבדה אוזנו

être dur d'oreille