כאן קבור הכלב

תרגומים

כאן קבור הכלב

c'est là le hic