כאן

תרגומים

כאן

(ˈkan)
adverb
1. כאן ביתי פה אני נולדתי.

2.
אני את שלי עשיתי, מכאן ולהבא עשו אתם.