כאמור

תרגומים

כאמור

(kaʔaˈmuʁ ˈ)
adverb
מסרה הודעה כאמור בסעיף א.