כָתב מפיו של-

תרגומים

כָתב מפיו של-

écrire sous la dictée de