כָתב כתיבה תמה

תרגומים

כָתב כתיבה תמה

calligraphier