כָל שהוא

תרגומים

כָל שהוא

quel qu'il soit, quelconque