כָל כך הרבה

תרגומים

כָל כך הרבה

tellement, autant