כָל כך הרבה

תרגומים

כָל כך הרבה

autant, tellement