כָל זמן ש-

חיפושים הקשורים ל כָל זמן ש-: אך
תרגומים

כָל זמן ש-

aussi longtemps que