כָל בר בי רב

תרגומים

כָל בר בי רב

n'importe qui