כָל באי עולם

תרגומים

כָל באי עולם

tout le monde