כָל אימת ש-

תרגומים

כָל אימת ש-

quand, chaque fois que