כָל אימת ש-

תרגומים

כָל אימת ש-

chaque fois que, quand