ישיבה שלא מן המניין

תרגומים

ישיבה שלא מן המניין

session extraordinaire, séance extraordinaire