ישיבה שלא מן המניין

תרגומים

ישיבה שלא מן המניין

séance extraordinaire, session extraordinaire