ישב על עקביו

תרגומים

ישב על עקביו

être accroupi