ישב ישיבה מזרחית

תרגומים

ישב ישיבה מזרחית

être assis en tailleur