ישב בחיבוק ידיים

תרגומים

ישב בחיבוק ידיים

être oisif, se croiser les bras, être inactif