ישב בחיבוק ידיים

תרגומים

ישב בחיבוק ידיים

être inactif, être oisif, se croiser les bras