ירד שאולה

תרגומים

ירד שאולה

mourir, descendre en enfer