ירד שאולה

תרגומים

ירד שאולה

descendre en enfer, mourir