ירד מנכסיו

תרגומים

ירד מנכסיו

s'appauvrir, être ruiné