ירד מנכסיו

תרגומים

ירד מנכסיו

être ruiné, s'appauvrir