ירד לנכסיו

תרגומים

ירד לנכסיו

prendre possession, s'emparer de