ירד לנכסיו

תרגומים

ירד לנכסיו

s'emparer de, prendre possession