ירד במשקל

תרגומים

ירד במשקל

maigrir, perdre du poids