ירד במצולות

תרגומים

ירד במצולות

être réduit à néant, se noyer