יצא מן הפסים

תרגומים

יצא מן הפסים

déconner, dérailler