יצא מן המסלול

תרגומים

יצא מן המסלול

dérailler, quitter les rails