יצא מן האופנה

תרגומים

יצא מן האופנה

être démodé