יצא מכלל שימוש

תרגומים

יצא מכלל שימוש

être mis hors-service