יצא מכלל סכנה

תרגומים

יצא מכלל סכנה

être hors de danger