יצא לקראת

תרגומים

יצא לקראת

se rendre, aller vers