יצא לקראת

תרגומים

יצא לקראת

aller vers, se rendre