יצא ליבו


חיפושים הקשורים ל יצא ליבו: אבד עליו הכלח, הגדיש את הסאה
תרגומים

יצא ליבו

défaillir