יצא לחופשי

תרגומים

יצא לחופשי

être libéré, être relaxé