יצא לגמלאות

תרגומים

יצא לגמלאות

prendre sa retraite