יצא לאור

תרגומים

יצא לאור

être mis au jour, paraître