יצא לאוויר העולם

תרגומים

יצא לאוויר העולם

venir au monde, naître