יצא בכבוד

תרגומים

יצא בכבוד

s'en sortir honorablement