יצא בהודעה

תרגומים

יצא בהודעה

annoncer, déclarer