יצאה השמש

תרגומים

יצאה השמש

le soleil s'est levé