יצַר חיים

תרגומים

יצַר חיים

donner vie, faire naître