ינק

תרגומים

ינק

(jaˈnak)
verb
present יוֹנֵק (joˈnek) , future יִינַק (jiˈnak) , infinitive לִינֹק (liˈnok)
1. העגל ינק חלב מהפרה.
2. figurative יונקים את המהות, את הכוח ואת הביטחון