ימינה פנה!

תרגומים

ימינה פנה!

à droite, droite!