יישר קו

תרגומים

יישר קו

normaliser, s'aligner sur