יישב מחלוקת

תרגומים

יישב מחלוקת

régler un différend/un litige