יישב הנפש

תרגומים

יישב הנפש

apaiser, tranquilliser